La meilleure solution de logiciel a de nombreux visages.
Kemal
Otuzbir
SystembetreuerTel. +41 31 356 80 97
E-Mail
Philipp
Siegrist
Software-Ingenieur HTL/NDSTel. +41 31 356 80 47
E-Mail
Miro
Meyer
dipl. GeographE-Mail
Laura
Junod
dipl. Ing. HES GéomatiqueTel. +41 31 356 80 14
E-Mail
Ricardo
Angeli
MSc in Computer ScienceTel. +41 31 356 80 55
E-Mail
Franco
Marino
GeschäftsführerTel. +41 31 356 80 51
E-Mail
Anita
Stübi
dipl. Informatiktechnikerin HFTel. +41 31 356 80 58
E-Mail
Cesur
Baykan
SystembetreuerTel. +41 31 356 81 02
E-Mail
Matthias
Hadorn
Bautechniker HFTel. +41 31 356 81 61
E-Mail
Yann
Roth
Ausbildung zum BSc InformatikTel. +41 31 356 82 47
E-Mail
Simon
Meier
MSc in GeographyTel. +41 31 356 82 15
E-Mail
Thomas
Imbaumgarten
dipl. GeographTel. +41 31 356 80 54
E-Mail
Christian
Kaufmann
dipl. Informatiker UniBE
Leiter Softwareentwicklung
Tel. +41 31 356 80 52
E-Mail