La meilleure solution de logiciel a de nombreux visages.
Ricardo
Angeli
MSc in Computer Science+41 31 356 80 55
E-Mail
Christian
Kaufmann
dipl. Informatiker UniBE
Leiter Softwareentwicklung
+41 31 356 80 52
E-Mail
Simon
Meier
MSc in Geography+41 31 356 82 15
E-Mail
Cesur
Baykan
Systembetreuer+41 31 356 81 02
E-Mail
Franco
Marino
Geschäftsführer+41 31 356 80 51
E-Mail
Kemal
Otuzbir
Systembetreuer+41 31 356 80 97
E-Mail
Thomas
Imbaumgarten
dipl. Geograph+41 31 356 80 54
E-Mail
Laura
Junod
dipl. Ing. HES Géomatique+41 31 356 80 14
E-Mail
Anita
Stübi
dipl. Informatiktechnikerin HF+41 31 356 80 58
E-Mail
Miro
Meyer
dipl. GeographE-Mail
Yann
Roth
Ausbildung zum BSc Informatik+41 31 356 82 47
E-Mail